Top
Zorghulpmiddelen vergoed?
Dit bericht werd geplaatst op 09/09/2016 door Bastin van Oers

Zorghulpmiddelen: vergoed of moet ik ze zelf betalen?

Heeft u zorghulpmiddelen nodig, dan kunnen de kosten flink oplopen. In veel gevallen worden deze niet gedekt door de basisverzekering en zult u een aanvullende verzekering nodig hebben. U kunt ook in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de gemeente.

Blijvende hulpmiddelen niet meer in de basisverzekering

Heeft u tijdelijk hulpmiddelen nodig voor behandeling, revalidatie, verpleging of verzorging? In de meeste gevallen zijn deze hulpmiddelen opgenomen in de basisverzekering. Gaat het om blijvende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld rollators, scootmobielen en looprekken, dan is het belangrijk om te weten dat deze sinds 2013 niet meer onder de basisverzekering vallen. U moet deze dus zelf kopen of huren. Wel zijn er aanvullende verzekeringen die deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Laat u hiervoor goed informeren bij uw zorgverzekeraar. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u via de gemeente in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Heeft u bijvoorbeeld voor een rolstoel nodig of bent u in huis niet meer zelfredzaam? Dan kunt u aanmerking komen voor hulpmiddelen van de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente kijkt samen met u welke hulp u precies nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingen in huis, zoals een traplift, toiletverhoger of aangepaste keuken, maar ook om speciaal vervoer of huishoudelijke hulp.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura

Als u in aanmerking komt voor zorghulpmiddelen uit het WMO, dan kunt u hiervan op twee manieren gebruik maken. De eerste manier is via het persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u zelf de zorg of hulpmiddelen kopen die u nodig heeft. U bent dan vrij in uw keus voor een bepaalde scootmobiel, rolstoel of andere hulpmiddel. De tweede manier is om te kiezen voor zorg in natura. Hierbij bepaalt de gemeente wat voor soort hulpmiddel u krijgt.