Top
Keuze langdurige zorg
Dit bericht werd geplaatst op 27/10/2015 door Piet de Bekker

Keuzeruimte in de langdurige zorg


“Verschraling en afwentelgedrag” of “ruimte voor andere en betere zorg”. Het is maar wat je wil lezen. Vaak zijn koppen boven artikelen schreeuwerig en negatief van toon. Ons wordt dagelijks angst aangepraat. We lezen over doemscenario’s (die zich gelukkig zelden voordoen). En we lezen over incidenten (alsof het structurele misstanden betreft). Het maakt ons ongeruster en ongelukkiger dan nodig is. Zo ook vandaag weer …


Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben afgelopen week een rapport gepresenteerd. In 'Keuzeruimte in de langdurige zorg' onderzoeken het CPB en SCP langdurige zorg, en meer specifiek de financiële prikkels voor gemeenten bij de uitvoering van de Wmo 2015. Gemeenten hebben namelijk veel ruimte gekregen om eigen keuzes te maken bij de inrichting van de zorg.

Kritisch op gemeentelijke beleidsvrijheid

De bureaus waarschuwen voor afwentelgedrag en het verhogen van de eigen bijdrage bij burgers. Niet dat er nu al aantoonbaar en op grote schaal sprake is van afwentelgedrag. Maar het risico bestaat. Net zoals het risico aanwezig is dat cliënten een stapeling krijgen van eigen bijdragen.

Goed nieuws is er ook!

Als je de rapporten (of voor de snelle lezer: het persbericht) leest, stellen de onderzoekers ook vast dat de hervormingen in de langdurige zorg mogelijkheden bieden voor meer doelmatigheid. Bij de indicatiestelling kunnen gemeenten bijvoorbeeld aansturen op een grotere inzet van mantelzorg en van de sociale omgeving, het aanleren van zelfstandigheid bij cliënten en nadruk leggen op algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. Je kunt er bijvoorbeeld niet omheen dat er een onverklaarbare regionale variatie is in indicaties en gebruik. Dit duidt op ruimte binnen het stelsel voor andere en betere zorg. En daar worden we allemaal beter van, zowel zorggebruikers als “belasting- en premiebetalers”.

De echte conclusie is dus genuanceerder

Grote veranderingen gaan gepaard met risico’s en vaak zijn er incidenten. Het mooie van Nederland is dat we niet stug vasthouden aan bepaalde keuzes, als ze ongewenst nadelig uitpakken. Zo zie je bij het PGB dat er hard gewerkt wordt aan een betere oplossing.

Heeft u suggesties voor producten die wij in ons assortiment zouden moeten opnemen om de zelfstandigheid te bevorderen? Of u wilt een ervaring met ons delen (review), dan kunt u onder dit artikel reageren.