Top
1 op 9 mensen reuma
Dit bericht werd geplaatst op 22/11/2016 door Bernice van Oers.

1 op de 9 mensen kampt met een vorm van reuma

Laatst las ik een artikel waar het onderzoek ‘Reumatische aandoeningen in Nederland’ van het Reumafonds werd uitgelicht. Het onderzoek stelt dat momenteel 2 miljoen Nederlanders een reumatische aandoening hebben. Sterker nog, elke dag komen er 700 reumapatiënten bij in Nederland!  Dit wil dus zeggen dat 1 op de 9 Nederlanders moet leven met een reumatische aandoening zoals o.a. artrose, chronische ontstekingsreuma en jicht.

Wat is leven met reuma?

Vooropstellend is ieder mens en zijn/haar aandoening uiteraard uniek. Maar door vele studies naar reuma en door de naamsbekendheid van het Reumafonds weten we inmiddels behoorlijk wat van deze (vaak onzichtbare) ziekte.

Reumapatiënten stuitten vaak op onbegrip, doordat reuma over het algemeen zich niet goed aan de buitenkant laat zien. Hierdoor geven mensen met reuma (54%) aan matig tot zeer eenzaam te zijn.

Tevens geeft maar liefst 68% van de reumapatiënten aan dat deze problemen heeft bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hulpwinkel.nl is zich hiervan bewust en heeft daarom een categorie in handige hulpmiddelen voor mensen met reuma.

Mensen met een reumatische aandoening scoren lager op kwaliteit van leven in vergelijking met andere Nederlanders. Helaas is dit niet het enige probleem van een reuma patiënt behalve eerder genoemde sociale en mobiele beperkingen is er natuurlijk ook sprake van pijn en vermoeidheid.

Alsof dit niet genoeg is blijkt dat deze groep door het huidige zorgstelsel en afschaffingen van eerder tegemoetkomingen, financieel ook getroffen worden. Door hogere zorgkosten voor o.a. medicatie en fysio therapie blijkt dat deze groep bijna altijd aan het verplichte eigen risico komt en zich aanvullend moet verzekeren.

Er wordt in het artikel dan ook een dringend verzoek gedaan op overheid en zorgverzekeraars om hier serieus naar te kijken of mensen met reuma gecompenseerd kunnen worden in deze kosten. Hier kunnen wij van Hulpwinkel.nl natuurlijk alleen maar achter staan!

Bron: blikopnieuws.nl